Hoe maak ik mijn bedrijf winstgevend?

Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw bedrijf winstgevend is. Wellicht zijn de omzet en winst de afgelopen jaren steeds gedaald en u weet deze trend niet zo goed te stoppen. U zoekt hiervoor een goede werkwijze. Het advies van Winstwerk is een aantal onderdelen van uw bedrijf systematisch te analyseren. Het gaat daarbij om het product (of het productassortiment), de financiën, de organisatie en de acquisitie. Winstwerk hanteert deze volgorde om uw bedrijf winstgevend en succesvol te maken.

Product

Het belangrijkste onderdeel van uw bedrijf is het product dat u levert. Het is een voordeel als dit op een uniek concept gebaseerd is en zich daarom ook goed van concurrenten kan onderscheiden. Dit concept dient ook helder en kort gecommuniceerd te kunnen worden. Het moet ook duidelijk zijn voor welke doelgroep het product bedoeld is. Past het ontwerp, de kleur en de verpakking wel bij de beoogde doelgroep?
Belangrijk is ook om het product vanuit de klant te bekijken (in welke behoefte voorziet het?) en niet vanuit de kant van de ondernemer (het zit technisch prima in elkaar). Een klein marktonderzoek geeft inzicht in de goede en minder goede kanten van het product (we laten klanten het bijvoorbeeld een tijd uitproberen). Winstwerk helpt u ook met eventuele verbeteringen aan het product, waardoor klanten tevreden zijn en uw bedrijf weer winstgevend en succesvol wordt.
Heeft u een assortiment aan producten? Dan dient dit assortiment binnen het concept logisch opgebouwd zijn. Alle producten moeten qua ontwerp, kleurstelling en verpakking op elkaar aansluiten. Bent u op zoek naar meer marketingtips voor een product? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseur van Winstwerk: CONTACT.

Financiën

Als ondernemer dient u heel goed op de hoogte te zijn van uw financiën. Zo dient u van elk product exact de kostprijs en de marge te weten. Welke producten hebben de hoogste marge? Misschien verkoopt u nu producten met verlies en moet u deze niet meer in het assortiment opnemen.
Daarnaast dient u inzicht te hebben in de verlies- en winstrekening en in de balans van de jaarrekening. Betaal ik niet te veel huur en wat zijn de werkelijke kosten van mijn personeel? Heb ik te hoge schulden en hoe kom ik daarvan af? Heb ik genoeg werkkapitaal om het bedrijf draaiende te houden? Wat is de waarde van de voorraad op de balans en klopt deze waarde wel? Wellicht zit er te veel geld vast in de voorraad en kan dit deels beter verkocht worden.
Financiële beslissingen dragen er dus aan bij uw bedrijf winstgevend te maken. Vraagt u zich dus af: 'Hoe maak ik mijn bedrijf winstgevend?', laat dan uw financiën doorlichten door de bedrijfsadviseur van Winstwerk : CONTACT

Organisatie

Een bedrijf dient intern efficiënt georganiseerd te zijn omdat dan de kostprijs van de producten zo laag mogelijk is. De marge op de producten wordt dan hoger waardoor uw bedrijf meer winstgevend wordt. Winstwerk kijkt naar zaken als planning, een logisch en vastgelegd productieproces (met een hoge doorloopsnelheid), automatisering en kwaliteitscontrole. Wellicht worden er producten zelf gemaakt die misschien kwalitatief en goedkoper elders zijn in te kopen. Kortom, een efficiënte interne organisatie draagt bij aan een winstgevend en succesvol bedrijf.
Ook de kwaliteiten van het personeel dienen efficiënt benut te worden. Werkt er bijvoorbeeld wel een goede verkoper op de afdeling verkoop? Is iedereen opgeleid voor de taken die hij of zij moet verrichten? Is bijscholing noodzakelijk? Het is de taak van de eigenaar zich bezig te houden met de hoofdlijnen van het bedrijf en zal dus veel taken moeten delegeren aan het personeel.

Acquisitie

Het product moet uiteraard wel verkocht worden. Wij analyseren en optimaliseren de huidige verkoopmethoden zoals de website, advertenties en etalage. Alles moet hierbij binnen het concept passen (zoals lay-out en de kleurstelling).
Vooral met de optimalisatie (SEO) van uw website kan een betere vindbaarheid gerealiseerd worden. U zult merken dat daardoor uw omzet gaat stijgen, wel zo prettig toch? Dit is eenvoudiger dan u denkt! Aanpassingen aan uw website dragen aanzienlijk er aan bij om uw bedrijf winstgevend te maken. Steekt u erg veel tijd in social media voor uw bedrijf en levert dit nauwelijks extra omzet op? Wellicht kunt u deze tijd efficiënter besteden, bijvoorbeeld aan SEO.
Heeft u een winkel of showroom? Zorg er dan voor dat de binnen- en buitenkant er elke dag verzorgd uitziet. Zijn alle producten in uw winkel goed zichtbaar en bereikbaar voor uw klanten? Zijn er bepaalde productcategorieën en worden deze duidelijk gecommuniceerd?
Verkoopt u nu aan consumenten, maar levert de groothandel een hogere marge en dus meer winst op? Dan is het tijd om dit te laten onderzoeken door de bedrijfsadviseur van Winstwerk.

Als u zich afvraagt: 'Hoe maak ik mijn bedrijf winstgevend?', neem dan contact op met de bedrijfsadviseur van Winstwerk. Wij analyseren en optimaliseren de belangrijkste onderdelen van uw bedrijf: Product - Financiën – Organisatie - Acquisitie. Het doel van Winstwerk is om uw bedrijf winstgevend en succesvol te maken: CONTACT

Hoe maak ik mijn bedrijf winstgevend?
1) Product: doelgroep, marktonderzoek, productontwikkeling
2) Financiën: kostprijs, marge, werkkapitaal, schulden
3) Organisatie: productieproces, personeel, automatisering
4) Acquisitie: concept, reclame, website (SEO)