Bedrijf winstgevend maken

Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw bedrijf winstgevend is. Maar wellicht is uw winst de afgelopen jaren steeds gedaald en weet u deze trend niet zo goed te stoppen. Vraag dan om bedrijfsadvies van Winstwerk! Om uw bedrijf winstgevend te maken, kijkt Winstwerk naar vier onderdelen van uw bedrijf: Product, Financiën, Organisatie en Acquisitie. Wij analyseren deze vier onderdelen en geven advies om dit aan te passen. Wij zorgen ervoor dat de aanpassingen uitgevoerd worden, zodat uw bedrijf winstgevend en succesvol wordt.

Product

Het belangrijkste onderdeel van uw bedrijf is het product dat u levert. Het is een voordeel als dit op een uniek concept gebaseerd is en zich daarom goed van concurrenten kan onderscheiden. Dit concept dient helder en kort gecommuniceerd te kunnen worden. Het moet duidelijk zijn voor welke doelgroep het product is bedoeld. Passen het ontwerp, de kleur en de verpakking wel bij de beoogde doelgroep?
Het is belangrijk om het product vanuit de klant te bekijken (in welke behoefte voorziet het?) en niet vanuit de kant van de ondernemer (het zit technisch prima in elkaar). Een klein marktonderzoek geeft inzicht in de goede en minder goede kanten van het product (we laten klanten het bijvoorbeeld een tijd uitproberen). Winstwerk helpt u ook met eventuele verbeteringen aan het product, waardoor klanten tevreden zijn en uw bedrijf winstgevender en succesvoller wordt.
Heeft u een assortiment aan producten? Dan dienen alle producten van het assortiment binnen het bedrijfsconcept te passen. Alle producten moeten qua ontwerp, kleurstelling en verpakking op elkaar aansluiten.

Financiën

Als ondernemer dient u goed op de hoogte te zijn van uw financiën. Zo dient u van elk product exact de kostprijs en marge te weten. Welke producten hebben de hoogste marge en dragen op deze manier het meeste bij aan de winst? Misschien verkoopt u nu producten met verlies en moet u deze niet meer in het assortiment opnemen.
Daarnaast dient u inzicht te hebben in de verlies- en winstrekening en in de balans van de jaarrekening. Heeft u wel eens kritisch naar alle kostenposten gekeken? Kunt u ergens geld besparen? Heeft u te hoge schulden en wat kunt u daaraan doen? Heeft u voldoende werkkapitaal om het bedrijf draaiende te houden? Wat is de waarde van de voorraad op de balans en klopt deze waarde wel? Wellicht zit er teveel geld vast in de voorraad en kan dit beter deels verkocht worden.
Financiële beslissingen dragen dus eraan bij uw bedrijf winstgevend te maken. Wilt u uw bedrijf winstgevend maken? Laat dan uw financiën doorlichten door de bedrijfsadviseur van Winstwerk.

Organisatie

Uw bedrijf dient intern efficiënt georganiseerd te zijn, omdat dan de kostprijs per product zo laag mogelijk is. De marge op uw producten wordt dan hoger waardoor uw bedrijf winstgevender wordt. Winstwerk kijkt naar zaken als planning, een logisch en vastgelegd productieproces (met een hoge doorloopsnelheid), voorraadbeheer, automatisering, uitval, afval en kwaliteitscontrole. Een efficiënte interne organisatie draagt immers bij aan een winstgevend bedrijf. Worden producten bijvoorbeeld zelf gemaakt die misschien kwalitatief beter en goedkoper elders zijn in te kopen?
Ook de kwaliteiten van het personeel dienen efficiënt benut te worden. Werkt er wel een goede verkoper op de afdeling verkoop? Is iedereen opgeleid voor de taken die hij of zij moet verrichten? Is bijscholing noodzakelijk? Het is de taak van de eigenaar zich bezig te houden met de hoofdlijnen van het bedrijf en hij of zij zal dus veel taken moeten delegeren aan het personeel.

Acquisitie

Om meer winst te maken, zal uw omzet verhoogd moeten worden. Wij analyseren en optimaliseren de huidige verkoopmethoden zoals advertenties, website en etalage. Alles moet hierbij binnen het concept passen (zoals lay-out en kleurstelling). Vooral met de optimalisatie van uw website kan een betere vindbaarheid gerealiseerd worden (SEO). U zult merken dat daardoor uw omzet gaat stijgen. Aanpassingen aan uw website dragen aanzienlijk eraan bij om uw bedrijf winstgevend te maken. Steekt u erg veel tijd in social media voor uw bedrijf en levert dit nauwelijks extra omzet op? Wellicht kunt u deze tijd efficiënter besteden, bijvoorbeeld aan SEO. Heeft u een winkel of showroom? Zorg er dan voor dat de binnen- en buitenkant er elke dag verzorgd uitziet. Zijn alle producten in uw winkel goed zichtbaar voor uw klanten? Zijn er bepaalde productcategorieën en worden deze duidelijk gecommuniceerd?
Verkoopt u nu aan consumenten, maar levert de groothandel een hogere marge en dus meer winst op? Dan is het tijd om dit te laten onderzoeken door de bedrijfsadviseur van Winstwerk.

Over Winstwerk

De bedrijfsadviseur van Winstwerk is opgeleid tot Industrieel Ontwerper aan de Technische Universiteit Delft. Bij deze creatieve en technische opleiding staat de productontwikkeling van consumentengoederen centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormgeving, marketing, ergonomie, constructie en productietechnieken. Door interesse in marketing en administratie heeft de adviseur ook de opleidingen SPD Bedrijfsadministratie en NIMA-B (marketing) afgerond. Als eigenaar van een administratiekantoor voor ondernemers heeft de bedrijfsadviseur jarenlange ervaring met de financiën van bedrijven. Uw bedrijf wordt dus vanuit een creatieve, commerciële en financiële invalshoek geanalyseerd en aangepast om het winstgevend te maken.

Bedrijf winstgevend maken:

1) Product: productontwikkeling, doelgroep
2) Financiën: kostprijs, marge, werkkapitaal
3) Organisatie: productieproces, personeel
4) Acquisitie: concept, reclame, website

Wilt u uw bedrijf winstgevend maken? Wilt u een succesvol bedrijf door winstoptimalisatie, winstverbetering of winstverhoging? Wilt u graag zakelijk advies van een bedrijfsadviseur, bedrijfsanalist, bedrijfsconsultant of bedrijfscoach? Neem dan contact op met Winstwerk.