Bedrijf verbeteren

Om uw bedrijf te verbeteren, zal er naast het product, de financiën en de acquisitie ook naar de organisatie zelf gekeken moeten worden. Uw organisatie zal efficiënt ingericht moeten zijn. Hierdoor zullen uw winst en omzet namelijk verhoogd worden. De organisatie van een bedrijf kan meestal onderverdeeld worden in het productieproces en in de afzonderlijke afdelingen. Het productieproces zal efficiënt moeten zijn met een hoge doorloopsnelheid en de structuur van de afdelingen moet duidelijk zijn.
Het advies van Winstwerk richt zich dus mede op het verbeteren van deze twee onderdelen betreffende de organisatie van uw bedrijf. De adviseur van Winstwerk heeft de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft afgerond en is dus bekend met de interne organisatie van bedrijven en met productieprocessen.

Productieproces

Het productieproces dient efficiënt ingericht te zijn, omdat dan de kostprijs per product zo laag mogelijk is. De marge op de producten wordt dan hoger, waardoor uw bedrijf meer winst maakt. Een logisch startpunt is om naar knelpunten in de productieketen te kijken en deze op te lossen. Winstwerk kijkt dan naar zaken als voorraadbeheer, planning, veiligheid, capaciteit en opstelling van machines, automatisering, afval, uitval, kwaliteitscontrole en omvang van de productiehal. Misschien moet ook de lay-out van de productiehal worden herzien om een hoge doorloopsnelheid te realiseren. Of worden er producten zelf gemaakt die misschien kwalitatief beter en goedkoper elders zijn in te kopen? Het inrichten van een efficiënt productieproces is dus onderdeel van het verbeteren van uw bedrijf en heeft een hogere winst tot gevolg.

Afdelingen

De structuur van uw bedrijf zal voor uzelf en uw personeel duidelijk moeten zijn. Dit kan uit een organogram blijken waarin bijvoorbeeld de volgende afdelingen zijn opgenomen: Directie, Stafafdelingen (administratie, personeelszaken), Verkoop, Inkoop, Productie, R&D. Daarnaast zullen diverse taken en verantwoordelijkheden aan afdelingen en medewerkers moeten worden toegewezen, zodat hierover geen onduidelijkheden bestaan. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op administratie, voorraadbeheer, orderplanning, automatisering, beveiliging, schoonmaak, onderhoud, klantenservice, website etc. De opleiding en interesse van het personeel moeten ook bij deze taken passen. Wilt u uw bedrijf verbeteren? Laat dan Winstwerk de organisatie van alle afdelingen onderzoeken en waar nodig verbeteren. De winst van uw bedrijf zal dan zeker verhogen!

Personeel

Bij het optimaliseren van het productieproces en de afdelingen van uw bedrijf speelt uw personeel een grote rol. Werknemers weten namelijk heel goed waar bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Zij hebben hier namelijk dagelijks mee te maken. De ideeën van uw werknemers hebben dus waarde en verbeteren uw bedrijf. Door naar werknemers te luisteren, worden ze beter gewaardeerd en krijgen ze meer plezier in hun werk. Bovendien heeft tevreden personeel een hoge inzet en een positieve interactie met uw klanten tot gevolg. De winst van uw bedrijf kan hierdoor verhoogd worden. Iedere werknemer moet qua opleiding, vaardigheden en interesse de juiste functie hebben. Bij het verbeteren van uw bedrijf luistert Winstwerk dus goed naar uw personeel.
We kijken bovendien naar de werkomgeving, zoals ergonomisch ingerichte werkplekken en naar het gebruik van de juiste machines en gereedschappen om het werk lichter te maken. Het is ook de taak van de eigenaar om zich bezig te houden met de hoofdlijnen van het bedrijf en hij of zij zal dus veel taken moeten delegeren aan het personeel. Vraagt u zich dus af: Hoe verbeter ik mijn bedrijf? Neem dan contact op met Winstwerk!