Financieel advies bedrijf

Naast uw producten, organisatie en acquisitie zal er voor het verhogen van uw winst naar uw financiën gekeken moeten worden. Maakt uw bedrijf al een tijd verlies? Kunt u soms de lonen, leveranciers en belastingen niet meer op tijd betalen? Dan is het tijd om financieel advies voor uw bedrijf te vragen. Winstwerk heeft jarenlang ervaring met de financiën van ondernemers en bedrijven. De adviseur van Winstwerk heeft niet alleen de opleiding SPD Bedrijfsadministratie afgerond, maar is ook eigenaar van een administratiekantoor speciaal gericht op bedrijven. Wij helpen u door kritisch te kijken naar de winst- en verliesrekening en de posten op de balans.
Voert u een efficiënte administratie, zodat u up-to-date bent met uw financiële informatie? Door gebruik te maken van geautomatiseerde boekhoudpakketten kunt u kosten besparen. Vraag daarom dus naar financieel advies voor uw bedrijf van Winstwerk!

Kostprijs product

Financieel advies heeft ook betrekking op de kostprijs van uw producten. Als ondernemer dient u van elk product exact de kostprijs en de marge te weten. Winstwerk kijkt hierbij naar de directe kosten per product. Directe kosten zijn de kosten die aan één product kunnen worden toegewezen. Dat zijn ten eerste de kosten van de materialen om het product te maken. Zijn deze materialen misschien ergens anders goedkoper of efficiënter in te kopen? Ten tweede betreft het de personeelskosten per product. Het uurtarief van elke werknemer moet daarom bekend zijn.
Door de directe kosten per product te berekenen (de productieprijs), kunt u ook de marge per product vaststellen (marge = (verkoopprijs -/- productieprijs)/verkoopprijs). Hieruit kunt u concluderen of er producten zijn met een te lage marge en overwegen om deze uit het assortiment te nemen. Of u kunt de marge verbeteren door efficiënter te produceren. Naast financieel advies bedrijf zorgt Winstwerk dus ook voor een efficiënt productieproces met korte doorlooptijden.

Jaarrekening: winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening volgt uit de administratie van uw bedrijf en is vrij simpel te lezen: het resultaat (winst of verlies) van uw bedrijf is de omzet minus alle kosten. Maakt uw bedrijf verlies en kunt u de kosten van uw bedrijf niet meer op tijd betalen, dan is het tijd om daar kritisch naar te laten kijken. Het financieel advies bedrijf van Winstwerk richt zich op de mogelijkheden voor kostenbesparing, zodat uw resultaat zal verbeteren. Om op korte termijn niet failliet te gaan, moet u wellicht snel kosten gaan afstoten. Kijk daarbij naar alle kostensoorten: directe kosten, personeel, huisvesting, verkoopkosten, algemene kosten, auto van de zaak, kosten van leningen. Zijn er goedkopere oplossingen voor uw kosten te vinden? Zijn er diensten misschien goedkoper uit te besteden?
Aan de omzetkant kunt u ook risico lopen. Als uw omzet bijvoorbeeld voornamelijk van één grote klant komt, dan heeft het bedrijf een groot probleem als deze klant wegvalt. Opereert u in één specifieke branche? Dan loopt u risico als het juist in deze branche economisch minder goed gaat. Probeer alvast dit risico voor de toekomst te spreiden door op zoek te gaan naar producten voor andere branches en door meerdere klanten aan te trekken.

Jaarrekening: balans

Op de balans staan de bezittingen (activa) en schulden van uw bedrijf (passiva). Als uw bedrijf verlies maakt, analyseert Winstwerk de balansposten zoals de vlottende activa. Zo kan er wellicht op korte termijn geld vrijkomen door (te veel) voorraad te verkopen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld weer schulden afgelost worden. Kijk ook naar de actuele waarde van de voorraad, dit heeft weer invloed op de winst- en verliesreking. Kan de betalingstermijn van debiteuren (klanten) ook verkort worden? Daarnaast zouden vaste activa verkocht kunnen worden. Zijn er overtollige machines, vervoermiddelen of andere inventaris binnen uw bedrijf? Door activa om te zetten in geld kunt u op korte termijn beter aan uw verplichtingen voldoen.
Aan de passivazijde van de balans kan Winstwerk bijvoorbeeld afspraken maken met leveranciers of de Belastingdienst om schulden in termijnen te kunnen betalen. Zo krijgt u meer tijd om orde op zaken te stellen binnen uw bedrijf. Zijn voorlopige aanslagen van de Belastingdienst niet te hoog? Met een lening kunt u aan werkkapitaal komen, waardoor u uw bedrijf beter draaiende kan houden. Zoekt u dus naar financieel advies bedrijf? Neem dan contact op met Winstwerk!