Bedrijfsadvies Amsterdam

Wilt u de winst van uw bedrijf in Amsterdam verhogen? Vraag dan om bedrijfsadvies van Winstwerk! Om uw bedrijfswinst te verhogen, kijkt Winstwerk naar vier onderdelen van uw bedrijf: Product, Financiën, Organisatie en Acquisitie. Wij analyseren deze vier onderdelen en geven bedrijfsadvies om dit aan te passen. Wij zorgen er voor dat de aanpassingen uitgevoerd worden zodat uw bedrijf meer (of weer) winst gaat maken! Niet alleen uw winst zal worden verhoogd, ook de waarde van uw bedrijf in Amsterdam zal hierdoor toenemen.

Werkwijze Winstwerk

Of uw bedrijf in Amsterdam nu momenteel verlies maakt of dat u gewoon de huidige winst wilt verhogen, Winstwerk geeft in beide gevallen bedrijfsadvies om het resultaat van uw bedrijf te verbeteren. Als het minder goed gaat, zult u wellicht al zelf van alles hebben geprobeerd om uw bedrijf meer winst te laten maken. Als dit niet het gewenste resultaat heeft gehad, is er aanleiding om bedrijfsadvies te vragen. Om de winst van uw bedrijf in Amsterdam te verhogen, analyseert Winstwerk vier onderdelen van uw bedrijf: Product, Financiën, Organisatie en Acquisitie. Uitgangspunt is dat eventuele aanpassingen zonder hoge investeringen gedaan moeten kunnen worden. Uw eigen inzet en de inzet van uw werknemers zijn uiteraard ook noodzakelijk. Er zullen waarschijnlijk processen veranderd moeten worden wat invloed heeft op het hele bedrijf. Elk onderdeel wordt kort toegelicht:

Product:

Uw product vormt de kern van uw bedrijf en is daarom het startpunt van analyse. Het is zeker een voordeel als het op een uniek concept gebaseerd is. Het kan zich dan goed in de markt onderscheiden.
Winstwerk onderzoekt of er producten aangepast moeten worden en of er bijvoorbeeld keuzes in het productaanbod moeten worden gemaakt.
We kijken ook of er misschien een goedkopere variant van het product ontwikkeld moet worden om de omzet en winst te laten stijgen.

Financiën:

Winstwerk kijkt uiteraard naar de financiën van uw bedrijf. Uit uw jaarrekening kunnen we diverse informatie halen: Wat is de winst of het verlies van de afgelopen jaren? Zijn er veel schulden? Is er te veel voorraad? Kan er op kosten bespaard worden? Uw balans en winst- en verliesrekening worden dus doorgelicht!
We kijken naar de kostprijs en marge van elk product. Welke producten dragen het meeste bij aan de winst en welke het minste? Zijn er ook filialen die verliesgevend zijn?

Organisatie:

Uw organisatie moet efficiënt ingericht zijn, omdat dan de kostprijs per product zo laag mogelijk is. Hierdoor zal uw winst verhogen. Dit geldt voor het productieproces en voor de interne organisatie van de afdelingen van uw bedrijf.
Is er een interne planning en een voorraadsysteem? Is het fabricageproces efficiënt met een logische volgorde en is er kwaliteitscontrole? Wordt het personeel efficiënt ingezet?
Door productieprocessen vast te leggen, krijgen producten een constante kwaliteit.

Acquisitie:

Om uw omzet te laten stijgen, zult u continu nieuwe klanten moeten werven. U zult dan reclame moeten maken welke gericht is op de doelgroep van uw producten.
Daarvoor kijken we o.a. naar uw website, online-marketing, advertenties en etalage maar ook naar de verpakking van het product. Vooral met SEO voor uw website zal uw omzet verhoogd worden.
Alles moet hierbij wel binnen het concept passen. Dit geldt ook voor de naam, het logo, de kleurstelling en uitstraling.

Over Winstwerk

De bedrijfsadviseur van Winstwerk is opgeleid tot Industrieel Ontwerper aan de Technische Universiteit Delft. Bij deze creatieve en technische opleiding staat de productontwikkeling van consumentengoederen centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormgeving, marketing, ergonomie en constructie. Door interesse in marketing en administratie heeft de bedrijfsadviseur tevens de opleidingen NIMA-B (marketing) en SPD Bedrijfsadministratie afgerond. De bedrijfsadviseur is eigenaar van een administratiekantoor speciaal gericht op bedrijven. Daardoor heeft hij jarenlange ervaring met de fiscale en financiële problematiek van bedrijven in Amsterdam. Zoekt u naar Bedrijfsadviseur Amsterdam? Neem dan contact op met Winstwerk. Uw bedrijf wordt dan vanuit een creatieve, commerciële en financiële invalshoek geanalyseerd met aandacht voor Product, Financiën, Organisatie en Acquisitie.

Klanten en kosten

Winstwerk geeft bedrijfsadvies aan bedrijven en ondernemers in Amsterdam die graag hun winst willen verhogen. Zij produceren en/of verkopen producten voor consumenten. Naast maakbedrijven werkt Winstwerk ook voor speciaalzaken en voor bedrijven in de foodsector en recreatiesector in Amsterdam. Wij helpen zowel bedrijven die meer winst willen maken als bedrijven die momenteel verlies draaien.
De hoogte van onze kosten hangt af van de situatie van uw bedrijf. Na kennismaking met u en uw bedrijf kunnen we daarom pas de kosten inschatten. Bij een verliesgevend bedrijf zijn er niet direct middelen beschikbaar om nog meer kosten te betalen. Dan zoeken wij uiteraard naar een oplossing hiervoor. Wij bieden de mogelijkheid om een vast bedrag, een bedrag afhankelijk van de prestatie af te spreken of een vorm van participatie aan te gaan. Zoekt u Bedrijfsadvies Amsterdam? Neem dan contact op met Winstwerk!