Bedrijfsadvies Amsterdam

Zoekt u een bedrijfsadviseur in Amsterdam? Wilt u de winst van uw bedrijf verhogen? Neem dan contact op met Winstwerk! Winstwerk geeft namelijk bedrijfsadvies aan kleine bedrijven in Amsterdam met als doel de winst van deze bedrijven te verhogen. En welk bedrijf in Amsterdam wil nou geen hogere winst? Om de winst te verhogen analyseren wij systematisch vier onderdelen van uw bedrijf: het product, de financiën, de interne organisatie en de acquisitie. Vervolgens worden deze in overleg aangepast. Niet alleen uw winst zal hierdoor worden verhoogd, ook de waarde van uw bedrijf zal toenemen.

Wanneer Winstwerk?

Winstwerk geeft bedrijfsadvies aan kleine bedrijven in Amsterdam in zowel goede als in mindere tijden. Maar meestal als het minder goed gaat, wordt er naar bedrijfsadvies of een bedrijfsadviseur gezocht. Als ondernemer werkt u meestal in een vast patroon en bent vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Om de winst en omzet te verhogen is het meestal noodzakelijk dit patroon te doorbreken. Winstwerk zoekt daarbij creatief en commercieel naar oplossingen om de winst van uw bedrijf te verhogen. Daarbij start Winstwerk met een analyse van het product (of productassortiment). Daarna volgen de financiën, de organisatie en de acquisitie. Winstwerk is niet een standaard bedrijfsadviseur in Amsterdam. Wij richten ons ten eerste op kleine bedrijven. Ten tweede hebben de meeste bedrijfsadviseurs alleen een financiële achtergrond en richten zich op zaken als financieringen, administratie, overnames en fusies. Winstwerk kijkt naar uw gehele onderneming en richt zich naast financiën ook op productontwikkeling, marketing en interne organisatie. Ten derde geven wij niet alleen bedrijfsadvies maar wij helpen daadwerkelijk mee om veranderingen in gang te zetten. Zoekt u dus naar Bedrijfsadvies Amsterdam? Neem dan contact op met Winstwerk: CONTACT

Wat is onze werkwijze?

Voor ons werk en bedrijfsadvies hanteert Winstwerk een systematische werkwijze. Wij analyseren vier onderdelen van uw bedrijf in Amsterdam: Product – Financiën – Organisatie - Acquisitie. Ons uitgangspunt is hierbij dat aanpassingen zonder hoge investeringen gedaan moeten kunnen worden. We gaan daarbij ook uit van de inzet van de ondernemer en de werknemers zelf. Elk onderdeel wordt kort toegelicht:

Product:

Samen met uw doelgroep vormt uw product de kern van uw bedrijf. Het is een voordeel als het product op een uniek concept gebaseerd is. Het kan zich dan goed in de markt onderscheiden. Wij kijken of er aanpassingen aan het product noodzakelijk zijn. Is het assortiment aan producten logisch opgebouwd? Moet er ook een goedkoper product ontwikkeld worden om een andere doelgroep te kunnen bedienen?

Financiën:

De financiële situatie van het bedrijf is uiteraard heel belangrijk. Wat is het resultaat van de afgelopen jaren? Zijn er veel schulden? Moet een deel van de voorraad verkocht worden om werkkapitaal te genereren? We berekenen ook de kostprijs van elk product. Welke producten dragen het meeste bij aan de winst? Op welke kosten kan echt bespaard worden? De balans en winst- en verliesrekening worden helemaal doorgelicht!

Organisatie:

Een efficiënt ingerichte organisatie geeft een zo laag mogelijke kostprijs van het product. Hierdoor wordt de winst verhoogd. Wordt het personeel efficiënt ingezet? Is er een interne planning en een voorraadsysteem? Is het productieproces efficiënt met een logische volgorde en is er kwaliteitscontrole? Door processen vast te leggen kan veel tijd en daarom geld bespaard worden en krijgen de producten een constante kwaliteit.

Acquisitie:

Het product moet natuurlijk wel verkocht worden en daarom moet er continu naar klanten worden gezocht. Wij analyseren bijvoorbeeld de etalage, de website (SEO!), reclame en de verpakking van het product. Kortom, de hele communicatie. Alles moet hierbij binnen het concept passen. Dit geldt ook voor de naam, het logo, de kleurstelling en uitstraling. Is het onderscheidend genoeg t.o.v. concurrenten?

Wat kost bedrijfsadvies?

Ons uitgangspunt is dat het bedrijfsadvies u niets extra kost. Na kennismaking met u en uw bedrijf in Amsterdam inventariseren we de te verwachten werkzaamheden. Op basis daarvan maken wij een inschatting van de winstgroei van uw bedrijf en stellen wij een offerte voor u op. De kosten kunnen een vast bedrag zijn, een percentage van de gerealiseerde winstgroei of een combinatie van beide. Hierin kunt u zelf een keuze maken. U kunt er dus ook voor kiezen om niet direct kosten voor het bedrijfsadvies en werk te maken, maar om deze kosten uit te stellen. Hierdoor wordt bedrijfsadvies ook toegankelijk voor veel bedrijven in Amsterdam.

Wie zijn onze klanten?

Als bedrijfsadviseur werkt Winstwerk voor kleine bedrijven in Amsterdam die graag hun winst en omzet willen verhogen en daardoor ook de waarde van hun bedrijf willen laten groeien. Onze klanten produceren en/of verkopen een product of productassortiment (food of non-food), zijn actief in de horeca en recreatie of hebben een speciaalzaak in Amsterdam. Zoekt u dus naar Bedrijfsadvies Amsterdam? Neem dan contact op met Winstwerk: CONTACT