Hulp voor bedrijf met verlies

Als uw bedrijf verlies maakt is dat natuurlijk niet leuk. U zult als ondernemer wellicht al van alles hebben geprobeerd om het tij te doen keren. Dit kan lastig zijn omdat u waarschijnlijk al jaren in een vast patroon werkt. Winstwerk helpt bedrijven in nood en daarbij kijken we naar vier onderdelen van uw bedrijf: Product – Financiën – Organisatie – Acquisitie. Al deze onderdelen moeten een voldoende scoren om weer winst te kunnen gaan maken. Zoekt u dus hulp voor een bedrijf met verlies of een noodlijdend bedrijf? Vraag dan Winstwerk om bedrijfsadvies: CONTACT

Wanneer Winstwerk?

Winstwerk geeft hulp aan kleine bedrijven met verlies in heel Nederland. Wij zoeken op een creatieve en commerciële wijze naar oplossingen. Wellicht zijn er oplossingen waaraan u als ondernemer niet gedacht heeft. Dit komt meestal doordat u als eigenaar wellicht lastig objectief naar uw bedrijf kunt kijken.
Bij het zoeken naar aanpassingen zal uw klant altijd centraal staan. Voldoet het product aan de wensen van uw klant? Is het product gemakkelijk te gebruiken? Hoe is de service als het product stuk gaat? Vindt de klant de prijs te hoog? Heeft het product een mooie verpakking die gemakkelijk te openen is? Een klein marktonderzoek kan al veel inzicht geven in het antwoord op deze vragen.
Ook kan Winstwerk helpen bij het in gang zetten van veranderingen. Soms zijn de oplossingen voor de hand liggend en is het alleen een kwestie van alles uitvoeren (en durven uitvoeren). Ons uitgangspunt is ook dat aanpassingen zonder hoge investeringen gedaan moeten kunnen worden voor een bedrijf met verlies. U maakt immers nu verlies en u zit daarom niet te wachten op hoge kosten. We gaan daarbij ook uit van de inzet van de ondernemer en de werknemers zelf.

Wat is onze werkwijze?

Voor de hulp aan een bedrijf met verlies of een bedrijf in nood gaat Winstwerk uit van een systematische werkwijze. Wij analyseren: Product – Financiën – Organisatie - Acquisitie. Elk onderdeel wordt kort toegelicht:

Product:

Het is een voordeel als een product op een uniek concept gebaseerd is of unieke eigenschappen bezit. Het onderscheidt zich dan goed van concurrenten en het heeft voordelen voor de gebruiker. Wij kijken in welke behoefte het product voorziet, wat de voor- en nadelen zijn en of productontwikkeling noodzakelijk is. Voldoet het product goed aan de wensen van de klant? Moet er misschien een goedkoper product ontwikkeld worden?

Financiën:

U zoekt hulp voor een bedrijf met verlies dus er zal zeker goed naar de financiële situatie van uw bedrijf gekeken moeten worden. Hoe groot is het verlies van de afgelopen jaren? Is daar een directe oorzaak van? Zijn er veel schulden? Is er niet te veel voorraad? Welke producten dragen het meeste bij aan de winst en wat is de marge van elk product? Kortom, de balans en winst- en verliesrekening worden helemaal doorgelicht!

Organisatie:

We analyseren de interne organisatie. Een goede organisatie geeft immers een zo laag mogelijke kostprijs. Wordt het personeel efficiënt ingezet? Is er een interne planning en een voorraadsysteem? Is het fabricageproces efficiënt met een logische volgorde en is er kwaliteitscontrole? Door processen vast te leggen kan veel tijd en daarom geld bespaard worden. Dit is essentieel voor een bedrijf met verlies.

Acquisitie:

Wij kijken naar de huidige verkoopmethoden. Wij analyseren bijvoorbeeld de website, online-marketing, etalage, advertenties en andere reclame. Maar ook kijken we naar de verpakking en uitstraling van het product. Alles moet hierbij binnen het concept passen. Dit geldt ook voor de naam, het logo en de kleurstelling. Voor hulp aan een bedrijf met verlies kan vooral met SEO van de website de omzet worden verhoogd.

Wat kost dat?

Ons uitgangspunt is dat ons werk en bedrijfsadvies u niets extra kost. U zoekt immers hulp voor een bedrijf met verlies of een noodlijdend bedrijf en zit niet direct te wachten op hogere kosten. Na kennismaking met u en uw bedrijf inventariseren we de te verwachten werkzaamheden. Op basis daarvan maken wij een inschatting van de winstgroei en stellen wij een offerte voor u op. De kosten in deze offerte kunnen een vast bedrag zijn, een percentage van de gerealiseerde winstgroei of een combinatie van beide. Hierin kunt u zelf een keuze maken. U kunt er dus ook voor kiezen om niet direct kosten voor ons werk te maken, maar om deze kosten uit te stellen. Zoekt u dus hulp voor een bedrijf met verlies of voor een bedrijf in nood? Vraag dan bedrijfsadvies aan Winstwerk: CONTACT

Wie zijn onze klanten?

Winstwerk werkt voor kleine bedrijven met verlies en bedrijven in nood in heel Nederland die daarvoor hulp zoeken. Zij willen weer graag winst maken en daardoor ook de waarde van hun bedrijf laten groeien. Onze klanten produceren en verkopen meestal een product of productassortiment (food of non-food). Ook geven wij bedrijfsadvies aan speciaalzaken en bedrijven in de recreatiesector en horeca.