Hulp voor bedrijf met verlies

Maakt uw bedrijf momenteel verlies? Heeft u al van alles geprobeerd om weer winst te maken? Als dit niet gelukt is, dan is het tijd om hulp te zoeken. Schakel dan Winstwerk in! Winstwerk helpt bedrijven in nood die verlies maken. Daarbij kijken we naar vier onderdelen van uw bedrijf: Product, Financiën, Organisatie, Acquisitie. Wij passen deze onderdelen dusdanig aan, zodat uw bedrijf geen verlies meer maakt. Zoekt u hulp voor een bedrijf met verlies? Vraag dan Winstwerk om bedrijfsadvies.

Wanneer Winstwerk?

Winstwerk geeft hulp aan bedrijven met verlies in Nederland. Wij zoeken op een creatieve, commerciële en financiële wijze naar oplossingen. Misschien zijn er oplossingen waaraan u niet heeft gedacht. Bij het zoeken naar oplossingen zet Winstwerk altijd de klant centraal. Voldoet het product aan de wensen van uw klanten? Is het product wel gemakkelijk te gebruiken? Hoe is de service als het product stuk gaat? Wat vindt de klant van de prijs? Een klein marktonderzoek kan al veel inzicht geven in de antwoorden op deze vragen.
Winstwerk zet de veranderingen voor u ook in gang. Soms zijn de oplossingen voor de hand liggend en is het alleen een kwestie van uitvoeren (en durven uitvoeren). Ons uitgangspunt is dat aanpassingen zonder hoge investeringen gedaan moeten kunnen worden. U heeft een bedrijf met verlies en u zit daarom niet te wachten op extra kosten. We gaan daarbij ook uit van de inzet van de ondernemer en de werknemers zelf. Iedereen zal moeten meehelpen om uw bedrijf weer winstgevend te maken.

Wat is onze werkwijze?

Voor de hulp aan een bedrijf met verlies of een bedrijf in nood gaat Winstwerk uit van een systematische werkwijze. Wij analyseren: Product, Financiën, Organisatie en Acquisitie. Elk onderdeel wordt kort toegelicht:

Product:

Uw product vormt de kern van uw bedrijf en is daarom het startpunt van analyse. Het is zeker een voordeel als het op een uniek concept gebaseerd is. Het kan zich dan goed in de markt onderscheiden.
Winstwerk onderzoekt of er producten aangepast moeten worden en of er bijvoorbeeld keuzes in het productaanbod moeten worden gemaakt.
We kijken ook of er misschien een goedkopere variant van het product ontwikkeld moet worden om de omzet en winst te laten stijgen.

Financiën:

U zoekt hulp voor een bedrijf met verlies, dus er zal naar uw financiën gekeken moeten worden. Uit uw jaarrekening kunnen we diverse informatie halen: Wat is het resultaat van de afgelopen jaren? Zijn er veel schulden? Is er te veel voorraad? Kan er op kosten bespaard worden? Uw balans en winst- en verliesrekening worden dus doorgelicht!
We kijken naar de kostprijs en marge van elk product. Welke producten dragen het meeste bij aan de winst en welke het minste?

Organisatie:

Uw organisatie moet efficiënt ingericht zijn, omdat dan de kostprijs per product zo laag mogelijk is. Hierdoor zal uw winst verhogen. Dit geldt voor het productieproces en voor de interne organisatie van de afdelingen van uw bedrijf.
Is er een interne planning en een voorraadsysteem? Is het fabricageproces efficiënt met een logische volgorde en is er kwaliteitscontrole? Wordt het personeel efficiënt ingezet?
Door productieprocessen vast te leggen krijgen producten een constante kwaliteit.

Acquisitie:

Om uw omzet te laten stijgen, zult u nieuwe klanten moeten werven. U zult dus continu en gericht op de doelgroep van uw product reclame moeten maken.
Daarvoor kijken we o.a. naar uw website, online-marketing, advertenties en etalage maar ook naar de verpakking van het product. Vooral met SEO voor uw website zal uw omzet verhoogd worden.
Alles moet hierbij wel binnen het concept passen. Dit geldt ook voor de naam, het logo, de kleurstelling en uitstraling.

Over Winstwerk

De bedrijfsadviseur van Winstwerk is opgeleid tot Industrieel Ontwerper aan de Technische Universiteit Delft. Bij deze creatieve en technische opleiding staat de productontwikkeling van consumentengoederen centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormgeving, marketing, ergonomie en constructie. Door interesse in marketing en administratie heeft de adviseur ook de opleidingen NIMA-B (marketing) en SPD Bedrijfsadministratie afgerond. Als eigenaar van een administratiekantoor speciaal gericht op ondernemers heeft de bedrijfsadviseur jarenlange ervaring met de financiële problematiek van ondernemers. Bij onze hulp voor een bedrijf met verlies analyseren wij dus alles vanuit een creatieve, commerciële en financiële invalshoek!

Klanten en kosten

Winstwerk helpt bedrijven en ondernemers die verlies maken. Onze klanten produceren en verkopen producten voor consumenten. Naast maakbedrijven werken wij voor bedrijven in de recreatiesector en foodsector en voor speciaalzaken.
De hoogte van onze kosten hangt af van de situatie van uw bedrijf. Na kennismaking kunnen we daarom pas de kosten inschatten. Bij uw bedrijf met verlies zijn er uiteraard niet direct middelen beschikbaar om nog meer kosten te betalen. In overleg zoeken wij dan naar een oplossing. Wij bieden de mogelijkheid om een vast bedrag of een bedrag afhankelijk van de prestatie af te spreken of een vorm van participatie aan te gaan. Zoekt u naar hulp voor bedrijf met verlies? Neem dan contact op met Winstwerk!