Bedrijfsadvies

Winstwerk geeft bedrijfsadvies aan kleine bedrijven dat gericht is op het verhogen van de winst. En welk bedrijf wil nou geen hogere winst? Om de winst te kunnen verhogen kijken wij naar een viertal onderdelen: het product (of de producten), de verkoop (reclame), de financiën en de interne werkwijze. Deze onderdelen worden onderzocht en er wordt gekeken of deze aangepast en verbeterd kunnen worden. Ons uitgangspunt hierbij is dat dit zonder hoge investeringen gedaan kan worden.

Wanneer bedrijfsadvies?

Misschien herkent u zichzelf in één of meer van de volgende situaties:

  • Ik heb al een tijd te maken met een dalende omzet en winst.
  • Ik kan mijn leveranciers en de belastingdienst niet meer netjes op tijd betalen.
  • Ik ben ontevreden over de organisatie van mijn bedrijf.

Als u dit herkent, is het wellicht tijd om iets te gaan veranderen. Schakel daarom Winstwerk Bedrijfsadvies in! Wij helpen kleine bedrijven om meer winst te maken.
Bedrijfsadvies is er echter niet alleen voor bedrijven in slechte tijden. Ook bedrijven die winst maken, kunnen baat hebben bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en daardoor meer winst gaan maken.

Wat doen we?

Voor het realiseren van een hogere winst analyseren wij vier onderdelen van uw bedrijf: het product, de verkoop, de financiën en de interne werkwijze. Elk onderdeel wordt kort toegelicht:

Product

Het is een voordeel als een product op een uniek concept gebaseerd is. Het kan zich dan goed onderscheiden van andere producten. Het moet ook duidelijk zijn voor welke doelgroep het product bedoeld is.

Verkoop

Het product moet natuurlijk wel verkocht worden. Wij analyseren bijvoorbeeld de website, etalage en de verpakking. Alles moet hierbij binnen het concept passen. Dit geldt ook voor de naam, het logo, de kleurstelling en uitstraling.

Financiën

Voor het bedrijfsadvies is uiteraard de financiële situatie van het bedrijf belangrijk. Wat is het resultaat van de afgelopen jaren? Zijn er veel schulden? Wat is de kostprijs van elk product? Welke producten dragen het meeste bij aan de winst?

Werkwijze

Ook analyseren we de werkwijze, oftewel de interne organisatie. Wordt het personeel efficiënt ingezet? Is er een interne planning en een voorraadsysteem? Is het fabricageproces efficiënt en is er kwaliteitscontrole?

Wat kost bedrijfsadvies?

Ons uitgangspunt is dat het bedrijfsadvies u niets extra kost. De kosten zijn namelijk afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde winstgroei. Wij werken dus niet op basis van een uurtarief maar op basis van de daadwerkelijke prestatie. Na kennismaking met u en uw bedrijf maken wij daarvoor een voorstel.

Wie zijn onze klanten?

Winstwerk Bedrijfsadvies werkt voor kleine bedrijven en bedrijven uit het MKB die een fysiek product leveren of produceren. Denk daarbij aan productiebedrijven, kleine fabrieken en de detailhandel. Wij werken ook voor bedrijven in de recreatie en de horeca.