Hoe verhoog ik mijn winst?

Elke ondernemer wil natuurlijk zijn winst verhogen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe pak je dat aan? Winstwerk helpt u hierbij! In onze werkwijze staan vier onderdelen van uw bedrijf centraal: het product, de financiën, de organisatie en de acquisitie. Deze vier onderdelen worden geanalyseerd en vervolgens in overleg aangepast. Winstwerk geeft bedrijfsadvies aan kleine bedrijven die graag hun winst willen verhogen en daardoor ook de waarde van hun bedrijf willen laten groeien.

Hoe verhoog ik mijn winst?
1) Product: test uw product bij de doelgroep
2) Financiën: bereken de kostprijs en marge van uw product
3) Organisatie: zorg voor een efficiënte interne organisatie
4) Acquisitie: maak reclame gericht op uw doelgroep

Wanneer Winstwerk?

Winstwerk geeft bedrijfsadvies aan kleine bedrijven in zowel goede als in mindere tijden. Maar meestal als het minder goed gaat, wordt er gekeken of veranderingen noodzakelijk zijn met als doel de winst te verhogen. U zult zich dan als ondernemer al hebben afgevraagd: 'Hoe verhoog ik mijn winst?' en al het nodige al zelf hebben geprobeerd om het tij te doen keren. Daarbij kan het als ondernemer lastig zijn om objectief naar uw bedrijf te kijken. U werkt immers meestal al jaren in een vast patroon en bent vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken.

Om de winst te verhogen is het noodzakelijk om creatief en commercieel naar uw bedrijf te kijken om tot andere inzichten te komen. Daarbij start Winstwerk met een analyse van het product (of productassortiment). Daarna komen de financiën, de organisatie en de acquisitie aan de beurt. Deze onderdelen staan echter niet los van elkaar. Een efficiënt productieproces heeft bijvoorbeeld invloed op de kostprijs van het product, waardoor het goedkoper kan worden en er ook een andere markt kan worden bediend.

Wat is onze werkwijze?

Om uw winst te verhogen, hanteert Winstwerk een systematische werkwijze. Wij analyseren vier onderdelen van uw bedrijf: Product – Financiën – Organisatie - Acquisitie. Het uitgangspunt van ons bedrijfsadvies is dat aanpassingen zonder enorme investeringen gedaan moeten kunnen worden. We gaan daarbij ook uit van de inzet van de ondernemer en de werknemers zelf. Uiteindelijk zal iedereen hier voordeel van hebben, omdat de winst van uw bedrijf zal gaan verhogen. Elk onderdeel wordt kort toegelicht:

Product:

Samen met uw doelgroep vormt uw product de kern van uw bedrijf en is daarom het startpunt van analyse. Het is een voordeel als een product op een uniek concept gebaseerd is. Het kan zich dan goed in de markt onderscheiden. Wij kijken in welke behoefte het product voldoet en of er productontwikkeling noodzakelijk is. Moet er ook een goedkoper of juist duurder product ontwikkeld worden om een andere doelgroep te kunnen bedienen?

Financiën:

De financiële situatie van het bedrijf is uiteraard heel belangrijk. Wat is het resultaat van de afgelopen jaren? Zijn er veel schulden? Is er niet te veel voorraad? We kijken ook naar de kostprijs van elk product. Welke producten dragen het meeste bij aan de winst? Op welke kosten kan echt bespaard worden? Zijn er filialen die verliesgevend zijn? Kortom, de balans en winst- en verliesrekening worden helemaal doorgelicht!

Organisatie:

Een efficiënt ingerichte organisatie geeft een zo laag mogelijke kostprijs van het product waardoor de winst wordt verhoogd. Wordt het personeel efficiënt ingezet? Is er een interne planning en een voorraadsysteem? Is het fabricageproces efficiënt met een logische volgorde en is er kwaliteitscontrole? Door processen vast te leggen kan veel tijd en daarom geld bespaard worden en krijgen de producten een constante kwaliteit.

Acquisitie:

Het product moet natuurlijk wel verkocht worden en daarom moet er continu naar klanten worden gezocht. Wij analyseren bijvoorbeeld de website, etalage, advertenties, reclame en de verpakking van het product. Kortom, de hele communicatie. Alles moet hierbij binnen het concept passen. Dit geldt ook voor de naam, het logo, de kleurstelling en uitstraling. Is het onderscheidend genoeg t.o.v. concurrenten?

Wat kost dat?

Ons uitgangspunt is dat ons werk en bedrijfsadvies u niets extra kost. U wilt immers uw winst verhogen! Na kennismaking met u en uw bedrijf inventariseren we de te verwachten werkzaamheden. Op basis daarvan maken wij een inschatting van de winstgroei en stellen wij een offerte voor u op. De kosten in deze offerte kunnen een vast bedrag zijn, een percentage van de gerealiseerde winstgroei of een combinatie van beide. Hierin kunt u zelf een keuze maken. U kunt er dus ook voor kiezen om niet direct kosten voor ons werk te maken, maar om deze kosten uit te stellen.
Kortom, als u zich afvraagt: 'Hoe verhoog ik mijn winst?', neem dan contact op met Winstwerk: CONTACT

Wie zijn onze klanten?

Winstwerk geeft bedrijfsadvies aan kleine bedrijven in heel Nederland die graag hun winst willen verhogen. Onze klanten produceren en verkopen een product of productassortiment (food of non-food). Naast maakbedrijven geven we ook bedrijfsadvies aan speciaalzaken en bedrijven in de horeca en recreatiesector. Wij werken uiteraard ook voor bedrijven met verlies.