Winst verhogen

Wilt u de winst van uw bedrijf verhogen? Vraag dan om bedrijfsadvies van Winstwerk! Om uw bedrijfswinst te verhogen kijkt Winstwerk naar vier onderdelen van uw bedrijf: Product, Financiën, Organisatie en Acquisitie. Winstwerk analyseert deze vier onderdelen en geeft advies om dit aan te passen. Wij zorgen er voor dat de aanpassingen uitgevoerd worden zodat uw bedrijf meer (of weer) winst gaat maken! Kort en simpel doen wij het volgende om uw winst te verhogen:

Winst verhogen:
1) Product: product testen bij de doelgroep en product aanpassen
2) Financiën: kostprijs en marge van uw product(en) berekenen
3) Organisatie: opzetten van een efficiënte interne organisatie
4) Acquisitie: gericht reclame maken en omzet verhogen

Wanneer Winstwerk?

Of uw bedrijf nu momenteel verlies maakt of dat u simpelweg de huidige bedrijfswinst wilt verhogen, Winstwerk helpt u in beide gevallen om het resultaat te verbeteren. Als het minder goed gaat, zult u wellicht al zelf van alles hebben geprobeerd om uw bedrijf weer winstgevend te maken. U zult zich hebben afgevraagd: Hoe verhoog ik mijn winst? Als dit niet het gewenste resultaat heeft gehad, is er aanleiding om bedrijfsadvies te vragen. Neem dan contact op met Winstwerk! Wij kijken creatief, commercieel en financieel naar uw bedrijf en analyseren de sterke en zwakke punten. Ons bedrijfsadvies en ons werk zullen uw winst verhogen!

Werkwijze Winstwerk

Om uw bedrijfswinst te verhogen, hanteert Winstwerk een systematische werkwijze. Wij analyseren vier onderdelen van uw bedrijf: Product, Financiën, Organisatie en Acquisitie. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele aanpassingen zonder hoge investeringen gedaan moeten kunnen worden. Uw eigen inzet en die van uw werknemers is daarbij ook nodig. Er zullen waarschijnlijk processen veranderd moeten worden waarbij het personeel betrokken is. Elk onderdeel wordt kort toegelicht:

Product:

Uw product vormt de kern van uw bedrijf en is daarom het startpunt van analyse. Het is zeker een voordeel als het op een uniek concept gebaseerd is. Het kan zich dan goed in de markt onderscheiden.
Winstwerk onderzoekt of er producten aangepast moeten worden en of er bijvoorbeeld keuzes in het productaanbod moeten worden gemaakt.
We kijken ook of er misschien een goedkopere variant van het product ontwikkeld moet worden om de omzet en winst te laten stijgen.

Financiën:

Winstwerk kijkt uiteraard naar de financiën van uw bedrijf. Uit uw jaarrekening kunnen we diverse informatie halen: Wat is de winst of het verlies van de afgelopen jaren? Zijn er veel schulden? Is er te veel voorraad? Kan er op kosten bespaard worden? Uw balans en winst- en verliesrekening worden dus doorgelicht!
We kijken naar de kostprijs en marge van elk product. Welke producten dragen het meeste bij aan de winst en welke het minste? Zijn er ook filialen die verliesgevend zijn?

Organisatie:

Uw organisatie moet efficiënt ingericht zijn, omdat dan de kostprijs per product zo laag mogelijk is. Hierdoor zal uw winst verhogen. Dit geldt voor het productieproces en voor de interne organisatie van de afdelingen van uw bedrijf.
Is er een interne planning en een voorraadsysteem? Is het fabricageproces efficiënt met een logische volgorde en is er kwaliteitscontrole? Wordt het personeel efficiënt ingezet?
Door productieprocessen vast te leggen, krijgen producten een constante kwaliteit.

Acquisitie:

Om uw omzet te laten stijgen, zult u continu nieuwe klanten moeten werven. U zult dan reclame moeten maken welke gericht is op de doelgroep van uw producten.
Daarvoor kijken we o.a. naar uw website, online-marketing, advertenties en etalage maar ook naar de verpakking van het product. Vooral met SEO voor uw website zal uw omzet verhoogd worden.
Alles moet hierbij wel binnen het concept passen. Dit geldt ook voor de naam, het logo, de kleurstelling en uitstraling.

Over Winstwerk

De bedrijfsadviseur van Winstwerk is opgeleid tot Industrieel Ontwerper aan de Technische Universiteit Delft. Bij deze creatieve en technische opleiding staat de productontwikkeling van consumentengoederen centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormgeving, marketing, ergonomie en constructie. Door interesse in marketing en administratie heeft de adviseur ook de opleidingen NIMA-B (marketing) en SPD Bedrijfsadministratie afgerond. Als eigenaar van een administratiekantoor speciaal gericht op ondernemers heeft de bedrijfsadviseur jarenlange ervaring met de financiële problematiek van ondernemers. Uw bedrijf wordt dus vanuit een creatieve, commerciële en financiële invalshoek geanalyseerd!

Klanten en kosten

Winstwerk helpt bedrijven en ondernemers die graag hun winst willen verhogen. Onze klanten produceren en verkopen een product of productassortiment voor consumenten. Naast maakbedrijven werken wij voor speciaalzaken en voor bedrijven in de foodsector en recreatiesector. Wij helpen zowel bedrijven die meer winst willen maken als bedrijven met verlies.
De hoogte van onze kosten hangt af van de situatie van uw bedrijf. Na kennismaking kunnen we daarom pas de kosten inschatten. Bij een verliesgevend bedrijf zijn er uiteraard niet direct middelen beschikbaar om nog meer kosten te betalen. In overleg zoeken wij dan naar een oplossing. Wij bieden verder de mogelijkheid om een vast bedrag of een bedrag afhankelijk van de prestatie af te spreken of een vorm van participatie aan te gaan.